"Każde dziecko musi mieć prawo do radoœci"

Maria Kownacka

 

 

 

Strona główna

 

O nas

 

Rozkład dnia

 

Zajęcia dodatkowe

 

Galeria

 

Aktualnoœci

 

Statut

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Aktualnoœci

Spotkania adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na spotkania adaptacyjne

8 czerwca 2017r. (czwartek) godz. 15:00-17:00

20 czerwca 2017r. (wtorek) godz. 15:00-17:00

Prosimy o zabranie obuwia zmiennego dla dzieci.

Opiekunowie dostanš ochraniacze na obuwie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dyrektor Przedszkola wraz z Pracownikami

 

Wrocław, dnia 01.06.2017r.

----------------------------------------------------------------

UWAGA

ROZPOCZYNAMY PRZYGOTOWANIE NOWYCH DZIECI, DO PEŁNIENIA FUNKCJI „PRZEDSZKOLAKA” OD 1.09.2017r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA „DZIEŃ OTWARTY” DLA DZIECI WRAZ Z RODZICAMI, KTÓRY PRZEWIDUJEMY

W DNIU 18 marzec 2017r. (sobota) W GODZINACH OD 9:30 DO 13:30

BĘDZIE OKAZJA NA POZNANIE PRZEDSZKOLA, POZNANIA ORGANIZACJI CZASU DLA DZIECI, ODPOWIEMY PAŃSTWU NA PYTANIE „JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA”, ABY UNIKNĽĆ STRESU W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŒNIA 2017r.

Przewidujemy w kolejnych miesišcach cykliczne spotkania na terenie placówki.

 

Dyrektor Przedszkola wraz z Pracownikami

 

Wrocław, dnia 6.03.2017r.

------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE WSZYSTKICH GRUP – JUŻ MOŻNA WPŁACAĆ NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW  II - gie PÓŁROCZE 2016/2017

Opłata za II-gie półrocze wynosi 50,00 zł. – wpłacamy – od lutego do marca 2017r.

Jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci to za II-gie dziecko płacimy 50% - 25,00 zł.

Pieniˆšdze wpłacamy na fundusz Rady Rodziców na osobne konto, które jest takie samo jak w latach poprzednich – numer konta poniżej.

Nie pomylić z kontem, na który wnosimy opłaty za Przedszkole!!!

Bardzo prosimy o wpłacanie na ten fundusz – pieniˆšdze wracajˆš w całoœci do dzieci na uroczystoœci organizowane na terenie Przedszkola – szczegółowy harmonogram wydatków jest wywieszony na tablicy Rady Rodziców przy wejœciu do szatni.

Nr konta Rady Rodziców: 17 1020 5242 0000 2002 0019 4837 - Bank PKOBP

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 141 al. gen. J. Hallera 77a

Rada Rodzic—w wraz z Dyrektorem Przedszkola

Przewodniczˆcy: Sławomir Ladaczek

Wrocław, dnia 30.01.2017r.

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Dnia 6 lutego 2017r. (poniedziałek)

w naszym przedszkolu odbędzie się

zabawa karnawałowa dla dzieci.

-----------------------------------------------------------------------

 

Przerwa wakacyjna

Przedszkole Nr 141 we Wrocławiu

będzie nieczynne

przez cały miesišc lipiec 2017

-----------------------------------------------------------------------

 

Rok szkolny 2016/2017

„Rokiem Igrzysk The World Games”

 

UWAGA  RODZICE WSZYSTKICH GRUP

JUŻ MOŻNA WPŁACAĆ NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW – I-sze PÓŁROCZE 2016/2017

Opłata za I-sze półrocze wynosi 100,00 zł. – wpłacamy – od paŸdziernika do 15 listopada.  

Jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci to za II-gie dziecko płacimy 50% - 50,00 zł.

Pienišdze wpłacamy na fundusz Rady Rodziców na osobne konto, które jest takie samo jak w latach poprzednich

– numer konta poniżej.

Nie pomylić z kontem, na który wnosimy opłaty za Przedszkole!!!

Bardzo prosimy o wpłacanie na ten fundusz

- pienišdze wracajš w całoœci do dzieci na uroczystoœci organizowane na terenie Przedszkola

- szczegółowy harmonogram wydatków zostanie wywieszony na tablicy Rady Rodziców przy wejœciu do szatni.

Nr konta Rady Rodziców: 17 1020 5242 0000 2002 0019 4837 – Bank PKOBP

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 141 al. gen,. J. Hallera 77a

Rada Rodziców wraz z Dyrektorem Przedszkola

Wrocław, dnia 6.10.2016r.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW, DOT.:

WPŁAT NA FUNDUSZ WYCIECZKOWY DLA GRUP  III, IV, V.

INFORMUJEMY, ŻE WPŁATY NA FUNDUSZ WYCIECZKOWY ZGODNY Z DEKLARACJAMI GRUPOWYMI,

WPŁACAMY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW DO KOŃCA WRZEŒNIA 2016r.,

NA KONTO RADY RODZICÓW ( nie na konto, na które wpłacamy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu).

KONTO:

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 141

 ul. gen. Hallera 77a

53- 325 Wrocław

Nr konta: 17102052420000200200194837

- Dyrekcja Przedszkola nr 141

Wrocław, 9.09.2016r.

 

 

UWAGA  RODZICE- BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA !!!

Aby ułatwić adaptację najmłodszym przedszkolakom,

w miesišcu wrzeœniu rodzice lub opiekunowie

mogš zaprowadzać swoje dzieci bezpoœrednio do grup.

Odbierajšc dziecko, korzystamy z pomocy osoby dyżurujšcej w szatni,

która przyprowadzi Państwa dziecko.

Indywidualne formy kontaktów z rodzicami, zostanš ustalone podczas spotkań z rodzicami.

- Dyrektor Przedszkola nr 141 mgr Halina Ršczka

Wrocław, dnia 31.08.2016r.

 

 

NAUCZYCIELE PRACUJĽCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Grupa I : mgr Edyta Lesiak, mgr Aleksandra Nowicka, dyr. mgr Halina Ršczka;

Grupa II : mgr Urszula Kubiak, mgr Aleksandra Nowicka, dyr. mgr Halina Ršczka;

Grupa III : mgr Grażyna Laskowska, mgr Beata Fudała;

Grupa IV : mgr Agnieszka Kowalczyk- Czerep. Mgr Danuta Różańska;

Grupa V : mgr Magdalena Łęszczak, mgr Agnieszka Węgrzyn;


mgr Beata Zaława - Buczyńska - nauczyciel logopeda;

mgr Zbigniew Fojcik - nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty;

mgr Joanna Wójtowicz - nauczyciel religii